KLASİK TÜRK MUSİKİSİ

Üniversiteye girdiğim yıldan bu yana Klasik Türk Musikisi ile ilgileniyorum. Üç yıl kadar Üniversite Korosu'na devam ettim; radyo ve TV programlarına katıldım. Biraz ney üflerim. Ayrıca bir parça tanbur, bağlama ve ud da çalıyorum. 1994-95 yıllarında bir özel radyoda açıklamalı Klasik Türk Musikisi programı yaptım. (Dr. Uğur Baran ile birlikte). Klasik Türk musikisi ile ilgili kitap, nota ve ses kayıtlarından meydana gelen hatırı sayılır bir arşive sahibim. Musiki eserleriyle ilgili olarak düzenlediğim bir bilgisayar veritabanı çalışmam da var.

İnternet ortamında Klasik Türk Musikisi ile ilgili turkmusikisi.com adında güzel ve ümit vaad edici bir site var. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Çok insan anlayamaz eski mûsikimizden

Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden

Yahya Kemal