TÜRK-İSLAM YAZI SANATI (HAT SANATI)


Klasik mîmârîmiz ve mûsikîmiz dünya ölçüsünde değer taşıyan sanatlarımız içinde başta gelenleridir. Klasik Türk şiiri de hemen bunlardan sonra gelmektedir. Hat sanatı ise sadece Türk-İslâm medeniyetine ait, müstesna bir sanattır
1995 yılından bu yana İslam hat sanatının seçkin ismi Hüseyin Kutlu'dan hat dersi almaktayım. Mesleki faaliyetlerimin yoğunluğu sebebiyle çalışmalara yeteri kadar zaman ayıramayışım başlıca üzüntü kaynağımdır. Hocam Hüseyin Kutlu'ya ait güzel bir nesih yazı örneğini aşağıda görebilirsiniz.