TARIH

ÜNYE TARİHİ

Dr. Mürselin GÜNEY

 

KRONOLOJİ

MÖ 15. Binyıl: Ünye civarında ilk yerleşik hayat

MÖ 2000: Kaşkalar ve Hititler

MÖ 1200: Kaşkalar ve Hititlerin sonu

MÖ 12.-9. yüzyıllar: Hitit bakiyeleri ile Asya kaynaklı kavimlerin bir devlet yapısı olmadan yaşaması

MÖ 9.-8. yüzyıl: İskit hakimiyeti

MÖ 8. yüzyıl: Khalibler

MÖ 750 civarı: Milet'li denizciler tarafından Ünye şehrinin kuruluşu

MÖ 550: Pers İmparatorluğunun bütün Anadolu ile beraber Ünye civarına da hakim oluşu

MÖ 331: İskender İmparatorluğu

MÖ: 280: Pontus devleti

MÖ 63: Roma hakimiyeti

MS 395: Bizans hakimiyeti

1080: Büyük Selçuklu Devletinin tüm Anadolu'ya hakim olması

1100: Danişmendliler

1178: Anadolu Selçukluları

1243: Moğol İstilası

1290: Canik beyliklerinin ortaya çıkması

1346: Ünye'nin Hacı Emir Bey tarafından nihâî olarak alınması

1380: Canik beyliklerinin Kadı Burhaneddin'e tâbî olması

1398: Canik beyliklerinin Osmanlılara tâbî olması

1461: Hacıemir Beyliğinin sonu, Ünye ve çevresinn doğrudan Osmanlı hakimiyetine girmesi

16. yüzyılın ikinci yarısı: Canik bölgesinde suhte hareketleri

1640: Evliya Çelebi'nin Ünye ziyareti

17. ve 18. yüzyıllar: Ünye'nin Anadolu'nun Karadeniz sahilindeki en önemli limanı oluşu

1762-1809: Canik bölgesinde âyanların nüfuz kazanması

1877 Doksanüç Harbi ve Ruslardan kaçan Müslüman muhacirlerin Ünye'ye yerleşmesi

1893: Ünye çevresinde kolera salgını

1900: Ünye çevresinde eşkıyalık hareketleri

1914: Seferberlik (Birinci Dünya Savaşı)

1914-1922: Canik bölgesinde Rum ve Ermeni çetelerinin faaliyetleri

1916: Rus savaş gemilerinin Ünye'yi bombalaması

1918: Ünye ve çevresinde sıtma salgını

1920: Ordu'nun il yapılarak Ünye ve Fatsa'nın bu ile bağlanması

1923: Cumhuriyetin ilanı

1954: Karakuş nahiyesinin Ünye'den ayrılarak Akkuş adıyla ilçe olması

1990: İkizce ve Çaybaşı'nın Ünye'den ayrılarak ilçe olması

2000: Bugün...

Zemindeki Gravür: Ünye Süleyman Paşa Sarayı

Ana Sayfaya Dönüş

ÜNYE'nin Ayrıntılı Tarihi